Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 185 psl.

nidruwīngi

nidruwīngi „Vngleubigen (Ungläubigen) – netikintys, netikėliai“ III 1014 [6313] = (taisytina į) *nidruwīngei (Endzelīns SV 214t.) adj. nom. pl. masc.; gen. pl. (masc.) nidruwīngin „Vnglaubigen (Ungläubigen) – netikinčių, netikėlių“ III 1215 [7517] (= newiernuju „netikėlių“ VE 5914); dėl pastarosios formos (t. y. gen. pl.) plg. PKP II 189, išn. 522.
Turime adj. (i̯o-kamienį, nom. sg. masc.) pr. (III) *nidruvīngis „netikintis“ (su *-is < *-īs) = pr. *ni- „ne-“ (žr. ni) + *druvīngīs „tikintis“ (žr. druwīngin).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński FsSchmalstieg LAV 96t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.