Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 118–119 psl.

auminius

auminius „betruͤbt (betrübt) – nusiminęs, liūdnas“ III 732 [4723] (= vßsmutiti „užsmūtyti, liūdni“ VE 308 nom. pl. masc.). Yra nom. sg. masc. partic. praet. act., t. y. taisytina į *auminiūs = *auminiuns (Bezzenberger KZ XLI 116, Trautmann AS 307, plg. Schmalstieg OP 83). Neatmesdamas šios nuomonės, Endzelynas (SV 148) pasiūlė tokią hipotezę (ją palaiko Toporov PJ I 157t.): jis, remdamasis kontekstu kawīdaiauminius adder enkaitītai ast „welche … betruͤbt vnd angefochten sind“ (III 731–3), labai atsargiai spėjo, kad auminius galįs būti pluralinė (u-kamienė nom. pl.) lytis. Tačiau auminius yra labai toli nuo kawīdai (nom. pl.), o enkaitītai yra pluralinė dėl to, kad 119 prie originalo angefochten čia pat yra pluralinė sind „yra“ (jos nėra prie auminius!). Vadinasi, auminius reikia laikyti pažodišku originalo betruͤbt vertimu – nom. sg. masc. partic. praet. act. lytimi *auminīuns, kuri suponuoja verb. *auminī- < *aumi-nē-tvei „nusiminti“ (plg. Endzelīns l. c.) = au- + *minē-tvei (žr. s. v. minisnan); plg. lie. nusimiñti „verzagen“.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LgB I 148t., LAV 36t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.