Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 119 psl.

aumūsnan

aumūsnan „abwaschung (Abwaschung) – nuplovimą“ III 11925 [757] acc. sg. fem. (= apmasgoghima VE 576 gen. sg.) – sufikso *-snā (nom. sg. fem., žr. s. v. bousennis) vedinys (nomen actionis) iš inf. *aumū- = au- „nu-“ (žr.) ir *mū- „plauti, maudyti“; šita pr. inf. lytis (kartu su kitų baltų faktais, žr. toliau) matyt suponuoja balt. inf. *mū- „t. p.“ greta balt. praet. *muv- (*mū-), praes. *māv- (*máu-) ar ir (dial.) *muv- (*mū-), plg. Kazlauskas LKIG 358. Iš čia lytys (su tam tikrais apofoniniais apibendrinimais) : lie. máu-dyti(s) „(sich)baden, prausti(s)“ (padaryta iš lie. *máu-ti =), la. maû-t „panerti, plaukti“, la. mau-dât(iês) „plaukti, maudytis“, mû-dâtiês „t. p.“ ir kt. Giminiuojasi su sl. *mū- „prausti, plauti“ (> rus. мы-ть, lenk. my-ć ir kt.), v. v. ž. mū-ten „prausti (veidą)“, s. ind. mū́-tram „Harn“, v. air. mú-n „t. p.“ ir kt. Žr. Fraenkel LEW 417, Vasmer ESRJ III 26, Walde-Pokorny WIS II 249, Toporov PJ I 158t.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Adams DTB 463; Derksen EDSIL 338; ESSJ XXI 76tt.; Kloekhorst EDHIL 564; Matasović EDPC 281; Matzenauer BKAS 90 Mayrhofer EWA II 359, 366; Rix LIV 445t.; Smoczyński HL 77, LAV 37tt., SEJL 378.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.