Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 189–190 psl.

nirīgewings

nirīgewings „nicht haderhafftig (nicht haderhaftig) – nevaidingas“ III 875–6 [5514] (= nebarniniks „nebarnininkas“ VE 375) adj. nom. sg. masc. = pr. *nirīgevings, kuris (hapax legomenon) yra „bez drošas etimoloģijas“ (Endzelīns SV 238t. ir liter.).
Manyčiau, kad adj. pr. (III 875–6) *nirīgevinga- „nevaidingas“ atsirado 190 okazionaliai iš pr. (III) *nirīkevinga- „t. p.“: jo priebalsis *-k- suskardėjo (okazionali asimiliacija) dėl *-g- (skiemenyje *-ga-) ir dėl kitų šio pr. adjektyvo priebalsių (jie – ne duslieji, o sonantiniai!). Adj. pr. *nirīkevinga- „nevaidingas“ yra pr. *ni- „ne“ (žr. ni) + adj. *rīkevinga- „vaidingas“ < *„rėksmingas“, o šis gali būti sufikso *-eving- (= *-ev- + *-ing-, plg., pvz., s. v. enimmewingi) vedinys iš verb. pr. *rīk- „rėkti, vaidytis“ (jo *-ī- turbūt iš *-ē-, o ne iš *-ī-) < *rēk- „t. p.“ < verb. balt. *rēk- (: *rek-) „rėkti, šaukti“ (> lie. rė̃k-ti „schreien, schelten“ = rèk-t „brullen, laut schreien“) < balt.-sl. *rek-/*rēk- „šaukti, kalbėti“ (s. sl. rek-ǫ „sakau, kalbu“ ir kt.). Šis yra matyt iš verb. ide. dial. *u̯rek- „t. p.“ – determinatyvo *-ek- (: *-k-) išplėstas verb. ide. *u̯er-/*u̯r- „t. p.“ (Pokorny IEW I 1162t.), dėl kurio žr. s. v. wīrds.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 305t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.