Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 190 psl.

niteisīngiskan

niteisīngiskan „vnehrliche (unehrliche) – negarbingą“ III 874 [5513] (= nepatogios „nepatogiõs“ VE 374) adj. (ā-kamienis) acc. sg. fem. = pr. *niteisīngiska- „negarbingas“ = *ni- „ne-“ (žr. ni) + *teisīngiska- „garbingas“ – sufikso *-isk- vedinys iš adj. *teisīnga- „garbingas“, o šis – sufikso vedinys iš subst. *teisi (< * < *) „garbė“ (žr. teisi).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.