Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 196–197 psl.

noploz

noploz „woͤlger (Rolle, Mangel) – kočėlas“ E 396 nom. sg. masc. = matyt pr. *nōplɔ̄s, t. y. *nōplās < *nōplāss < *nōplāsas „t. p.“ (plg. pr. *enaisas > *enaiss > *enāis, žr. ennoys), plg. Mažiulis PKP II 307 (išn. 202). Ankstyvesnei savo nuomonei (žr. Mažiulis l. c.), kad pr. (E) noploz raidė -z žymi afrikatą pr. *-ts 197 [sic (atsargiai) jau Endzelin AslPh XVIII 124, Endzelīns SV 216, Fraenkel LEW 630], dabar nebegaliu pritarti: E žodynėlio tiek pr., tiek ir vok. žodžiuose afrikatai žymėti raidė z niekur nevartojama, ir jos (t. y. raidės z) fonetinė vertė yra pr. *s resp. vok. *s (arba vok. *z).
Pr. (E 396) noploz, verstas iš vok. (E 396) woͤlger, kuriam Trautmannas (AS 386) suteikia reikšmę „Wellholz, Walze, Rolle“ (kitaip – Nesselmann Thes. 114), Endzelynui yra „ar neskaidru nozīmi (starp vārdiem „Deckel“ un „Tonne“) un tāpec arī bez etimoloģijas“ (Endzelīns l. c.). Man rodos, kad vok. (E 396) woͤlger taigi ir pr. (E 396) noploz, esantis žodžių grupėje „smuklė“ (E 382E 403) tarp „kubilų“ (E 393E 394) su „dangčiu“ (E 395) ir „statinės“ (E 397), buvo „kočėlas“, t. y. šiuo atveju (E 396) – „į kočėlą panašus daiktas“ [daromam alui kubile maišyti arba statinei (padėtai ant to kočėlo) stum(dy)ti], žr. Mažiulis l. c.
Subst. pr. *nōplāsas „kočėlas“ yra matyt iš (subst.) pr. „(nu)kočiojimas (spaudžiant nuplokštinimas)“ – sufikso *-sa- vedinys (plg. ennoys, žr.) iš prefiksinio verb. pr. *nōplā- „… (nu)kočioti (spaudžiant nuplokštinti)“ < *„nuploti (spaudžiant nuplokštinti, nulyginti)“, kuris yra prefikso pr. *nō- „nu- ir pan.“ (dėl jo reikšmės žr. s. v. v. nolingo, nomaytis) vedinys iš verb. pr. *plā- „ploti (spaudžiant plokštinti, lyginti); kočioti“ = lie. pló-ti „t. p.“ (dėl tokios jo reikšmė̃s žr. Fraenkel l. c.), la. plã-t „pakloti, ploninti, (su)ploti“. Turime verb. balt. *plā- „plokštinti(s)“ < ide. *plā-/*pelə- „t. p.“ (dėl jo žr. Pokorny IEW I 805tt.), žr. dar plonis.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 93.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.