Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 296 psl.

plonis

plonis „tenne (Tenne) – grendymas, laitas“ E 233 nom. sg. masc. = pr. *plɔ̄nis, t. y. *plānis < *plānas „t. p.“ < vak. balt. (pr.-kurš.) *plānas „t. p.“, iš kurio matyt yra s. lie. dial. plā́nas „t. p.“ (Bretkūnas, žr. LKŽ X 70), lie. dial. plónas „t. p.“ (LKŽ X 302), la. dial. plãns „t. p.“ (ME III 330).
Subst. vak. balt. *plānas „grendimas, laitas“ yra, man rodos, iš (subst.) *„(su)plotumas“ adj. balt. *plāna- „(su)plotas“ (> adj. lie. plónas = la. plãns, žr. Ambrazas DIS 64) < adj. ide. dial. *plānos „t. p.“ (> lo. plānus „plokščias“ ir kt.), o šis – sufikso *-no- vedinys iš verb. ide. *plā- „(su)ploti, (iš)plėsti (suplojant)“ (dėl jo žr. Pokorny IEW I 805t.) > balt. *plā- „(su)ploti“ (> lie. pló-ti = la. plã-t). Žr. dar noploz, ploaste.
Dėl pr. (E 233) plonis kilmė̃s plg., pvz., Trautmann AS 401, Endzelīns SV 228, Fraenkel LEW 603 (s. v. plãnas 1.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 104; Smoczyński DL 65t.; Vaan EDL 470.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.