Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 296 psl.

ploaste

ploaste „lylach (Leilach, Bettuch) – paklodė“ E 491 nom. sg. fem. = pr. *plɔ̄stē, t. y. *plāstē. Vok. (E 491) lylach „paklodė“ = v. v. a. lilach(en) „t. p.“ (Lex 127, žr. dar Trautmann AS 401). Plg. lie. dial. (Ryt. Pr.) plõštė „drobulė, užtiesalas“ (LKŽ X 308), kuris, man rodos, gali būti prūsizmas (čia dėl lie. -š- pr. *-s- plg., pvz., s. v. dumsle).
Tuo, kad pr. *plāstē bei lie. dial. plõštė esą slavizmai (Brückner AslPh XX 500, Trautmann l. c., Skardžius TiŽ VII 171, Milewski Sl. Occ. XVIII 32t., Fraenkel LEW 629), galima abejoti (Endzelīns SV 226, plg. Levin SE 103).
Manyčiau, kad pr. *plāstē „paklodė“ ( lie. dial. plõštė, žr. anksčiau) yra iš subst. pr. *plāstis „t. p.“ (i-kamienio fem., plg., pvz., s. v. blusne), o šis iš (subst.) *„tai, kas plóna (ne stóra)“ (paklodei būdinga plonumo ypatybė!) – sufikso *-sti- [dėl jo plg. lie. -sti-, žr. Skardžius ŽD 330] vedinys iš verb. balt. *plā- „daryti ploną, ploti“ (dėl jo žr. s. v. plonis).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson FsKlingenschmitt 363; Matzenauer BKAS 103t.; Smoczyński SPJ 162.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.