Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 221–222 psl.

Paparthen

Paparthen vv. (dk., 1450 m.) „im Samland“ (Gerullis ON 114) = vv. pr. (semb.) *Papartʹai (i̯o-kamienis, nom. pl. masc.) < *Papartjai (plg. vv. lie. Paparčiaĩ Būga RR I 229) arba (i-kamienis, nom. pl. fem.) vv. pr. (semb.) *Papartīs (žr. toliau).
Vv. pr. (semb.) *Papartjai (nom. pl. masc.) rodo buvus subst. (i̯o-kamienį, nom. sg. masc.) pr. *papartīs „papartis“, o šis kartu su (i̯o-kamieniu) lie. papartỹs (papártis) „t. p.“ (Būga RR I 473) – subst. (i̯o-kamienį, masc.) balt. dial. *papartja- „t. p.“ Pastarąjį greičiausiai suponuoja ir lytis (i̯o-kamienė, nom. sg. masc.) la. dial. papardis (< *-īs) „t. p.“ (ME III 80 s. v. papar̂de): ji, taip pat la. papar̂de „t. p.“ ir pan. (žr. l. c.) turi -d-, atsiradusį matyt vietoj *-t- dėl tam tikro tabu [papartis yra mitologinio „paparčio žiedo (Farnblüte)“ augalas!].
Tas subst. (i̯o-kamienis, masc.) balt. dial. *papartja- „papartis“, toliau, yra matyt perdirbinys iš subst. (i-kamienio fem.) balt.-sl. *paparti- „t. p.“, kuris davė: a) lie. dial. papártis „t. p.“ (i-kamienį fem., žr. LKŽ IX 349 s. v. 1 papar̃tis), b) la. *papartis „t. p.“ (i-kamienį fem.) papar̂de „t. p.“ (nemãža la. i-kamienių subst. virto ē-kamieniais, žr. Endzelīns LVG 425) su -d- vietoj *-t- (žr. anksčiau), c) lenk. paproć „t. p.“ ir kt. < sl. *pāpartis „t. p.“ (i-kamienį fem.) – matyt perdirbinį (dėl praef. sl. *pā- įtakos) iš (i-kamienio fem.) sl. *păpartis „t. p.“ [plg. minėtą la. „papartį“ – irgi perdirbinį (tik segmentu *-t- į la. -d-)].
Subst. (i-kamienis, fem.) balt.-sl. *paparti- „papartis“ yra matyt iš (subst.) *„tai, kas judantis plasnojančiai (panašiai kaip sparnas)“ < *„plasnojimas“ – reduplikacinės šaknies ir sufikso *-ti- vedinys iš verb. balt.-sl. *(s)per- „judėti, skverbtis, plasnoti, skristi“ [plg., pvz., subst. (i-kamienį) lie. dangtis „apdangalas“ (Skardžius ŽD 327) < „dengimas“ – sufikso -ti- vedinį iš verb. (tiesa, 222 nereduplikacinio) lie. deñg-ti] < verb. ide. *(s)p(h)er- „t. p.“ (dėl jo žr. s. v. poaris; plg. Fraenkel LEW 861), iš kurio – ir, pvz., sufikso *-no- vedinys subst. ide. *(s)porno- > lie. spar̃nas „Flügel“ ir kt. (dėl medžiagos žr., pvz., Trautmann BSW 206, Pokorny IEW I 850).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 396; Smoczyński SEJL 438t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.