Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 226–227 psl.

passons

226 passons „stifson (Stiefsohn) – posūnis“ E 181 nom. sg. masc. = pr.*pàsŭns (kirčiuotas skiemuo – *pà-).
Manyti, kad šio pr. žodžio prefiksas *pă- esąs iš nekirčiuoto *pā- (Trautmann AS 125), nėra jokio reikalo (plg. net ir patį Trautmann l. c.): plg., pvz., lie. pãmotė „Stiefmutter“ (be to, kirčiuotas – prefiksas!).
Pr. (E) *pàsŭns balsis *-ŭ- yra, be abejo, trumpas (Trautmann l. c., Endzelīns FBR XI 81t.), bet jo čia (vietoj lauktino *-ū-) buvimas nėra aiškus (plg. Endzelīns l. c.; dėl pr. pomatre ir ponasse žr. s. v. v.). Suponuoti, kad pr. (E) *pàsŭns balsis *-ŭ- esą trumpas iš senovės (Endzelins l. c.), negalėčiau (žr. s. v. soūns).
Pr. (E) *pàsŭns turi tautosilabinį akūtinį nekirčiuotą pr. *-ŭn- [pr. akūtinių diftongų pirmasis sandas, kaip žinoma, visais atvejais (t. y. net ir kirčiuotas) buvo sutrumpėjęs!], kildintiną iš heterosilabinio akūtinio nekirčiuoto pr. (E) *-ūn- (žr. s. v. soūns), kurio balsis *-ū- (nekirčiuotas!) nesutrumpėjo: nekirčiuoti ilgieji balsiai yra sutrumpėję pr. kat-mų šnektose (XVI a.), o ne ir E šnektoje (ca. 1300 m.), plg. Mažiulis PKP II 251.
Sunkiausias (be to, ir nenagrinėtas) klausimas yra tas, kad vietoj pr. (E) *pàsŭns = pr. (E 181) passons norėtųsi laukti subst. (i̯o-kamienio) pr. (E) *pàsūnīs [plg. (i̯o-kamienius) lie. pósūnis (<-īs), la. padêlis „t. p.“; plg. dar, pvz., pr. pastagis (žr.)], kuris [su nekirčiuotu pr. (E!) *-ī- (nesutrumpėjusiu!)] būtų buvęs parašytas pr. (E 181) *passunis.
Manyčiau, kad XIII–XIV a. egzistavo lytis subst. (i̯o-kamienis) pr. *pàsūnīs „posūnis“, kuri dėl subst. (u-kamienio) pr. *sūnus „sūnus“ (žr. soūns) buvo perdirbta į lytį (inovacinę) subst. (u-kamienę) pr. dial. *pàsūnus „posūnis“; plg. subst. (o-kamienį) la. dial. padê̹ls „t. p.“ (ME III 16), matyt dėl subst. (o-kamienio) la. dê̹ls „sūnus“ perdirbtą iš (senesnio) subst. (i̯o-kamienio) la. padêlis „posūnis“. Tas subst. pr. dial. pr. *pàsūnus „posūnis“ išvirto į pr. (E) *pàsŭns „t. p.“ [= pr. (E 181) passons]: a) nekirčiuota u-kamienė nom. sg. fleksija pr. *-us E šnektoje (ca. 1300 m.) virto į pr. (E) *-s, o kirčiuota išliko – pr. (E) *-us [plg. 227 pr. *dangùs „dangus“ [= pr. (E 3) dangus], b) ta pati pr. fleksija kat-mų šnektose (XVI a.) visais atvejais pasidarė nekirčiuota resp. išvirto į pr. (I, II, III) *-s (žr. s. v. soūns).
Subst. (i̯o-kamienis) pr. *pàsūnīs „posūnis“ – prefikso pr. *pa- „pa-“ (žr. pa-) vedinys iš pr. *sūnus „sunus“ (žr. soūns); plg., pvz., minėto subst. (i̯o-kamienio) la. padêlis „posūnis“ darybą.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 75.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.