Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 230 psl.

pastowis

pastowis „laken (feines Tuch) – milelis, gelumbė“ E 456 nom. sg. masc. = pr. *pastɔ̄vis, t. y. *pastāvis < *pastāvas „t. p.“; šį subst. pr. „milelis (t. y. nestoras milas), gelumbė“ (žr. dar Trautmann AS 391) plg. su subst. pr. (E) „milas (t. y. storas milas)“ (žr. milan).
Pr. *pastāvas „milelis, gelumbė“ – skolinys iš lenk. postaw „audinys ir pan.“ (žr. Trautmann l. c., Endzelīns SV 220, Nepokupny Blt IX 176 ir liter.); šis pr. polonizmas atsirado turbūt apie XII a. (Levin SE 86, 97).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.