Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 139–140 psl.

milan

milan „gewant (grobes Tuch) – milas“ E 455 nom.(-acc.) sg. neutr. = pr. *milan; vok. (E 455) gewant čia reiškia matyt tą patį, ką ir Ryt. Pr. vok. Want (Wand) „milas, milo audinys“ (Frischbier PW II 454), žr. Trautmann AS 378, Endzelīns SV 210.
Subst. pr. *milan „milas“ (neutr.) kartu su lie. mìlas „t. p.“ (masc.) bei la. dial. mils „ein wollenes Gewebe“ (masc., žr. ME II 627 s. v. III mils) suponuoja subst. (neutr.) balt. *milă(n) „milas“ su lytimi (pl. collectivum) balt. dial. *milā „milas (milai)“ > la. mila „grobes Bauerngewand, grobes Tuch“ (fem., žr. ME II 626 s. v. I mila). Subst. (neutr.) balt. *milă(n) „milas“ etimologija yra neaiški, žr. Trautmann AS 378, ME II 626 (plg. Būga RR I 463), Endzelīns SV 210, Fraenkel LEW 452t. (ir liter.), Pokorny IEW I 721 (s. v. 7. mel-).
Remdamasis svarbiu milo gamybos procesu „milą vélti (tam tikru būdu trinti)“ (= „Tuch walken“), manau, kad subst. (neutr.) balt. *milă(n) „milas“ yra iš (subst.) *„tai, kas (su)véltas 140 (gewalkt)“ [= *„tai, kas tam tikru būdu trintas (véltas)“] – fleksijos vedinys iš verb. balt. *mil-/*mel- „… velti (milą)“ < *„trinti (velti)…“ < *„trinti…“ (dėl jo žr. s. v. v. maldai, mealde, melne, meltan).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński SEJL 399.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.