Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 100–101 psl.

maldai

maldai „jungen – jauni“ III 972 [6113] adj. nom. (voc. reikšme) pl. masc. (= jaunieghi „jaunieji“ VE 421); acc. pl. maldans „jungen – jaunus“ III 854 [5326–27].
Turime adj. pr. *malda- „jaunas“ < vak. balt.-sl. *mal̃da- „t. p.“ (> rus. мо́лод „t. p.“ ir kt.) < balt.-sl. *mal̃da- „švelnus, minkštas 101 (nekietas)“ (plg. s. v. Jawne) > lie. *malda- „t. p.“ (jį matyt suponuoja subst. lie. mal̃das „Sumpfbinse“, plg. Būga RR II 166, plg. dar Mažiulis Klb VII 215t.).
Tas adj. balt.-sl. *malda- „švelnus, minkštas (nekietas)“ – vedinys, kaip ir verb. (intens.) balt.-sl. *mald- „minkštinti“ (= inf. *maldī- „t. p.“, žr. s. v. madlit), iš verb. (ne intens.) balt.-sl. *meld- „t. p.“, iš kurio, remiantis gana pagrįsta (indoeuropeistams, deja, nežinoma) Būgos (l. c., žr. ir Fraenkel KZ XIV 43, Fraenkel LEW 433t.) nuomone, kildintinas ir verb. lie. mel̃d- (mel̃sti) „prašyti, melsti“ < *„stengtis suminkštinti (palenkti) ką kieno naudai“ < verb. balt.-sl. *mel̃d- „(su)minkštinti“. Verb. balt.-sl. *mel̃d- (: *mal̃d-) „minkštinti“ kildintinas iš verb. ide. *meldh- (: *moldh-) „t. p.“ „… daryti(s) švelnų (švelniam), minkštą (minkštam), nekietą (nekietam)“ = *„trinti (trintis), malti (maltis); daryti(s) švelnų (nu-, sutrintą), minkštą (kaip miltai ir pan.)“ (žr. dar toliau), o ne (kaip įprasta manyti, žr. ir Pokorny IEW I 722 s. v. l. meldh-, Gamkrelidze-Ivanov IJI II 803) iš verb. ide. *meldh- (*moldh-) „melstis, sakyti maldos žodžius“. Vadinasi, iš verb. ide. *meldh- (: *moldh-) „trinti, malti…“ = *„… daryti(s) švelnų, minkštą (nekietą)“ (o ne iš ide. *„melstis, sakyti maldos žodžius“, kaip, pvz., Pokorny l. c., Gamkrelidze-Ivanov l. c.) minėtu būdu kildintini ir to verb. lie. mel̃d- (mel̃sti) „prašyti, melsti“ ir pan. giminaičiai – verb. arm. meltʿem „meldžiuosi“ bei het. maldai- „melstis“, go. meldon „pranešti“ (< *„išsakyti prašymą, meldimą“ < *„prašyti, melsti“) ir pan.
Iš to verb. ide. *meldh-/*moldh-/*ml̥d(h)- „t. p.“, kuris yra determinatyvo *-d(h)- išplėstas verb. ide. *mel(H)-/*mol(H)-/*ml̥(H)- „t. p.“ (žr. s. v. v. meltan, malkis, malko, maldai), turime dar: s. ind. (verb.) márd-ati „trina“, márdh-ati „nesirūpina kuo, nekreipia dėmesio į ką“ (< *„yra suminkštėjęs ko nors atžvilgiu“), lo. (verb. *ml̥d- ) adj. mollis „minkštas“ (< *ml̥d-u̯is) ir kt. (Pokorny IEW I 718–719; žr. dar s. v. mealde).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 323; ESSJ XIX 174tt.; Lehmann GED 144; Matasović EDPC 262t.; Mayrhofer EWA II 372t.; Smoczyński SEJL 386; Vaan EDL 386.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.