Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 240 psl.

pawargan

pawargan „rewe (Reue) – atgailą, pasigailėjimą“ III 6315 [432] (= gaileghima VE 262 acc. sg.) acc. sg. (matyt masc.) = pr. *pavargan suponuoja subst. (o-kamienį, nom. sg. masc.) pr. (III) *pavargs „pagailėjimas“ < pr. *pavargas „t. p.“, kuris – fleksijos vedinys iš verb. pr. *pavarg- „pagailėti“ (plg. s. v. passalis) = pr. praep. *pa- „pa-“ (žr. pa-) + verb. *varg- „gailėti“ (žr. wargē).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.