Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 248–249 psl.

pele

pele „wye (Weihe) – lingė (vanagų pošeimio paukštis, Circus)“ E 710 nom. sg. fem. = pr. *pelē, kuris siejamas su pr. peles (žr.), lie. pelė̃ ir kt. (Trautmann AS 393 s. v. v. pele, peles, Endzelīns SV 221–222 s. v. v. pele, peles, Fraenkel LEW 565t.), tačiau pagrindinis jų etimologijos klausimas – jų daryba nebuvo atskleista.
Pr. *pelē „lingė“ yra pavadinimas, atsiradęs pagal šio paukščio spalvą (žr. ir Berneker PS 312, Trautmann l. c., Endzelīns l. c., Fraenkel l. c.): lingėms (tokiems paukščiams) būdinga pilk(šv)umo bei rusvumo spalva (Ivanauskas LP II 239–248).
Subst. (ē-kamienis, fem.) pr. *pelē „lingė“ yra iš (subst. mob., fem.) *„ta, kuri pilkšva, rusva“ – fleksijos vedinys iš adj. (ā/o-kamienio) balt. *pelā- „pilkšva, rusva“ (fem.!)//*pela- „pilkšvas, rusvas“ (plg. s. v. glumbe), o šis – vedinys iš verb. balt.-sl. *pel- „silpnai šviesti, mirgėti“ [plg., pvz., adj. lie. gùdas (deverbatyvo!) darybą, žr. s. v. gudde] < verb. balt.-sl. *(s)pel- „t. p.“ (žr. s. v. palwe).
249adj. (o/ā-kamienio) balt. *pela- „pilkšvas, rusvas“, t. y. iš jo lyties adj. (fem.) balt. *pelā „pilkšva, rusva“ yra fleksijos vedinys subst. mob. (fem.) balt. *pelē „ta, kuri pilk(šv)a, rusva“ > subst.pelė (Maus)“ > lie. pelė̃ „t. p.“ = la. pele „t. p.“ = pr. pelē „t. p.“ (žr. pelemaygis).
Taigi prūsai turėjo semantinius homonimus (tos pačios darybos, bet skirtingais laikais atsiradusius): pr. *pelē „lingė (toks paukštis)“ (žr. anksčiau) ir pr. *pelē „pelė“.
Subst. balt. *pelē „pelė“ atsirado (dėl tabu, žr. Fraenkel LEW 566t. ir liter.) vietoj senovinio subst. (i-kamienio K-kamienio) balt.-sl. *mūs(i-) „pelė“ (> sl. *myšь „t. p.“ > rus. мышь „t. p.“ ir kt.), kuris bus buvęs kartu ir „raumenys“ (> sl. *myšь „t. p.“ *myšь-ca „t. p.“ > rus. мышца „t. p.“ ir kt.). Plg. šio balt.-sl. *mūs(i-) „pelė; raumenys“ giminaičius s. isl. mús „t. p.“, gr. μῦς „t. p.“, lo. mūs „pelė“ ir kt., suponuojančius subst. (K-kamienį) ide. *mūs „pelė; raumenys“ (žr. Pokorny IEW I 752t.). Pastarojo reikšmių „pelė“ ir „raumenys“ sambūvį bus lėmęs greičiausiai spalvos požymis: ir pelė ir raumenys turi pilkšvumo bei rausvumo spalvõs (plg. pr. *pelē „pelė“ ir pr. *pelēs „raumenys“ reikšmių sambūvį, žr. toliau), atsižvelgiant į tai,kad ide. *mūs „pelė; raumenys“ ir jo veldiniai (atskiruose indoeuropiečių dialektuose) reikšme „raumenys“ matyt gana ilgai bus buvę pavadinimai ne žmogaus raumenų, o papjauto gyvulio nukraujavusių arba iškeptų raumenų.
Senovinį subst. balt. *mūs(i-) „pelė; raumenys“, jam išnykstant (žr. anksčiau), pakeitė: a) subst. vak. balt. *pelēpelė< *„ta, kuri pilkšvà, rusvà“ (žr. anksčiau) ir jo lytis (pl. collectivum, leksikalizuota lytis) *pelēs „tai, kas pilkšva, rusva“ >raumenys“ (žr. peles), b) subst. ryt. balt. *pelēpelė< *„ta, kuri pilkšvà, rusvà“ ir subst. (pl. collectivum) *rau(d)menes „tai, kas rùsva, pìlkšva“ > „raumenys“ > lie. (pl. collectivum) raũmenys (raumuõ).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek Coll. Pr. II 14; Hinze LgB V–VI 149; Matzenauer BKAS 99; Smoczyński SEJL 447.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.