Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 255 psl.

pentinx

pentinx „fritag (Freitag) – penktadienis“ E 22 nom. sg. masc., taisytinas į *pentnix (Berneker PS 312, Trautmann AS 393, Endzelīns SV 222, PKP II 15, kitaip Levin SE 97) = pr. *pentnīks (žr. PKP II 302) < *pentinīks (plg. Levin l. c.), kuris yra matyt sufikso pr. *-inīk- (= lie. -inyk-) perdirbinys žodžio s. lenk. *pęt-ek „penktadienis“ (> lenk. piątek „t. p.“); žr. dar s. v. ketwirtire. Plg. Berneker l. c., Levin SE 35; kitaip Trautmann l. c., Endzelīns l. c.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.