Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 263 psl.

pergubuns

pergubuns „(gekommen) – atvykęs“ I 93–4 [533], pergubons „t. p.“ II 94 [1132], pergūbons „t. p.“ III 436 [3117] (= ateis VE 168 fut. 3 sg.), III 12715 [794], pergūbans „t. p.“ III 1136–7 [694] (= įeis VE 6013 fut. 3 sg.) partic. praet. act. nom. sg. masc. (visais atvejais – fut. konstrukcijoje) = pr. *pergūbuns (dėl *-uns žr. dar s. v. gūbans), kuris suponuoja verb. pr. (III) *pergūb- „atvykti“ = praef. *per- „at-“ (žr. s. v. v. perēit, per-) + verb. *gūb- „vykti“ (žr. gūbans).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 166.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.