Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 268 psl.

perōnisku

perōnisku „gemeine – bendra“ III 735 [4726] (= prastas „paprastas“ VE 3010 nom. sg.) adj. nom. sg. fem.; acc. sg. fem. peroniskan „gemeiner (gemeine) – bendrą“ III 1119 [6916]. Turime adj. (fem., nom. sg.) pr. (semb.) *perōnisku „bendra“ (su *-u < * < *) – sufikso *-isk- vedinį iš subst. pr. (semb.) *perōni „bendrija“ (dėl jo žr. perōni); dėl darybos plg., pvz., s. v. kērmeniskai.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.