Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 270–271 psl.

perrēist

perrēist „verbinden – užrišti“ III 892 [5534] (= vschrischi VE 381 fut. 2 sg.) inf. Jis atspindi verb. (inf.) pr. (III) *perrēist „perrišti“//*perrēistvei „t. p.“, kurio prefiksui pr. *per- „per-“ Abelis Vilis čia (t. y. III 892) dėl vok. ver- „už-“ (ver-binden „užrišti“ III 882) suteikė reikšmę „už-“ (žr. s. v. per-).
Šis inf. pr. (III) *perrēist „perrišti“ yra iš pr. *per- „per-“ (žr. per-) + inf. pr. (III) *rēis- „rišti“, kurio santykis su inf. pr. (III) *ris- „rišti“ (žr. s. v. senrists) morfologiškai nėra aiškus (žr. Stang Vergl. Gr. 396): dvi inf. lytys (*reis- ir *ris-) to paties III katmo šnektoje!
Manyčiau, kad a) gyvojoje pr. (semb.) kalboje buvo verb. *per-rēis- (praes.)/*per-ris- (praet., inf.) „perrišti“ [plg., pvz., lie. per̃š- (praes.)/pir̃š- (praet., inf.) „piršti“], ir b) šio pr. (semb.) verb. lytį (inf.) *per-ris- „perrišti“ matyt pats Abelis Vilis dėl vok. verbind- (praes.: pr. *perrēis- praes.!) = verbind- (inf.!) perdirbo į pr. *per- rēis- (inf.!) = pr. (III 892) perrēist (inf.). Plg. pr. (III 599) senrists, verstą ne iš vok. verbind-, o iš vok. (III 5810) verbund- (verbunden). Be to, prefiksas vok. ver- lytyje senrists išverstas tiksliai (prefiksu pr. sen-), bet to negalima pasakyti apie vok. ver- vertimą lytyje perrēist (žr. anksčiau).
Tas verb. pr. *reis-/*ris- „rišti“ bei jo giminaičiai lie. rìš-ti = la. ris-t ir la. dial. rieš-u/ries-t „verbinden“ (ME III 546 s. v. I riest), taip pat lie. raiš-ýti = la. ràis-ît = sl. *rěš-iti (> s. sl. rěš-iti ir kt., 271 žr., pvz., Vasmer ESRJ III 479) suponuoja verb. balt.-sl. *reiś- (: *riś-: *raiś-) „rišti(s), sukti(s)“ < *reis- (: *ris- : *rais-) „t. p.“ (čia dėl *-ś- < *-s- žr. Karaliūnas Blt I 115tt. ir liter.) < verb. ide. dial. *u̯reis- (: *u̯ris- : *u̯rois-) „t. p.“ (dėl jo žr. s. v. buccareisis).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 1285; Cheung EDIV 437t.; Matzenauer BKAS 107; Mayrhofer EWA II 598; Rix LIV 699; Smoczyński LAV 310tt., SEJL 518; Vaan EDL 522.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.