Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 272–273 psl.

pertengginnons

pertengginnons „gesandt – atsiuntęs“ III 1159–10 [7122] partic. praet. act. nom. sg. masc. = pr. *pertenginuns; partic. praet. pass. acc. sg. masc. pertengninton (sk. pertenginton) „gesandten – atsiųstą“ III 931 [593] (= siustiemusiems „siųstiesiems“ VE 401) = pr. *pertengintan (dėl *-an parašymo -on žr. PKP II 252t.). Šios lytys suponuoja verb. (inf.) pr. (III) *pertengin-tvei „atsiųsti“; jis mėgintas gretinti su s. sl. tęg-nǫti „traukti“ (Berneker PS 326, plg. Trautmann AS 397). Toks gretinimas, nors juo abejojo Endzelīn s SV 224 (plg. Schmalstieg OP 191t.), man neatrodo neracionalus (žr. toliau). Pastaba: pr. (III 931) pertengninton skaityti pr. *perdángintan (Smoczyński SBS I 101) nėra jokio pagrindo.
Manyčiau, kad verb. pr. (III) *pertengin-tvei „atsiųsti“ yra iš verb. pr. *„daryti, kad būtų pargabẽnama (pargabénta), atgabẽnama (atgabénta)“ < *„daryti, kad būtų partráukiama (partráukta)“ (plg. PKP II 149, išn. 272) – prefikso pr. *per- „par-, at-“ (žr. s. v. v. per-, perēit) vedinys iš verb. pr. *tengin-tvei „daryti, kad būtų gabẽnama (gabénta)“ < *„daryti, kad būtų tráukiama (tráukta)“ (dėl reikšmių „traukti, tempti“ ir „gabenti“ sambūvio plg., pvz., lie. tráukti „traukti, tempti; gabenti“), o šis – sufikso *-in- vedinys (causat.) iš verb. vak. balt.-sl. *teng- „traukti, tempti“ (> sl. *tęg-ǫ „traukiu“, žr., pvz., Trautmann BSW 318).
273 Verb. vak. balt.-sl. *teng- „traukti, tempti“ < ide. *tengh- „t. p.“ (plg. Pokorny IEW I 1067), kuris – matyt determinatyvo *-gh- išplėstas verb. ide. *ten- „t. p.“ (Pokorny l. c.), žr. s. v. v. pertennīuns, tiēnstwei.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 260t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.