Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 273 psl.

pertennīuns

pertennīuns „verseumet (versäumt) – užtrukęs, uždelsęs“ III 678 [451–2] (= vßtrukai „užtrukai“ VE 2717 praes. 2 sg.), III 692 [4516] (= vßtrukau VE 2812), III 6927 [4535] (= vßtrukau VE 2911) = pr. (III) *pertenī(v)uns. Šis pr. (III) žodis savo šaknimi (*-ten-) jau seniai ir teisingai gretinamas su s. ind. tan-óti „(jis) traukia, tempia“, gr. τείν-ω (< *ten-i̯ō) „traukiu, tempiu“, lo. ten-ēre „laikyti“ ir kt. (Berneker PS 326, Trautmann AS 397, Endzelīns SV 224, Schmalstieg OP 201); tačiau to pr. (III) žodžio darybos (ir semantikos) istorija turi neaiškumų. Pastaba: pr. (III 678) pertennīuns skaityti pr. *perdeinínuns (Smoczyński SBS I 118) nėra jokio pagrindo.
Atrodo, kad pr. (III) *pertenī(v)uns „užtrukęs (uždelsęs)“ yra iš pr. *pertenē-(v)uns „t. p.“ (plg. Trautmann l. c., Schmalstieg l. c.) ir suponuoja verb. (inf.) pr. (III) *pertenī-tvei „užtrukti (uždelsti)“ – prefikso pr. (III) *per- „už-“ (žr. s. v. v. per-, perrēist) vedinį iš verb. (inf.) pr. (III) *tenī-tvei „trukti (delsti)“ < verb. (inf.) pr. *tenē- „t. p.“ < verb. (inf.) balt. dial. *tenē- „trauktis, trukti, tęstis“ [> lie. dial. tenė́-ti „tirštėti, stingti“ < *„trauktis (užsitraukti)“, dėl jo žr. Būga RR II 318t., 625t., Fraenkel LEW 1080], kuris – vedinys (duratyvas) iš verb. balt. *ten- (: *tin-) „traukti(s), tempti(s)“ [plg., pvz., lie. verb. riẽt- (riẽsti) rietė́-ti (duratyvas), žr. Skardžius ŽD 526] < verb. ide. *ten- (: *tn̥-) „t. p.“ [> gr. τείν-ω (< *ten-i̯ō) „traukiu, tempiu“ ir kt., žr. Pokorny IEW I 1065t.]. Žr. dar s. v. v. tiēnstwei, sasintinklo.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Kaukienė Blt XXXIII (1) 15tt.; Matzenauer BKAS 132; Smoczyński LAV 261t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.