Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 273–274 psl.

pertraūki

pertraūki „schloß … zu (verschloß) – užtraukė (užvilko)“ III 10114 [6322] (= atpilde „užpildė kuo ką“ VE 4818–19) praet. 3 sg. = pr. (III) *pertraūki (su *-i iš nekirčiuoto * < *) suponuoja verb. (inf.) pr. (III) *pertraūk-tvei „užtraukti (užvilkti)“ – prefikso pr. (III) *per- „už-“ (žr. s. v. v. pertenniuns, per-; žr. dar PKP II 197, išn. 574) vedinį iš verb. pr. *traūk-tvei „traukti (vilkti)“ (bus turėjęs ir kitokių reikšmių), kurį kartu su lie. tráuk-ti „vilkti (tempti); (nu)plėšti (žiedą, lapus ir pan.) ir kt.“ bei la. tràuk-t (traũk-t) 274 „(nu)plėšti (žiedą, lapus ir pan.) ir kt.“ (ME IV 224t.), be to, lie. trū́k-ti „plyšti ir pan.“ bei trùk-ti „delsti“ [< *„vilkinti(s)] ir la. trũk-t (trùk-t) „(nu)trūkti ir pan.“ kildinu iš verb. balt. *trā̆uk-/*trū̆k- „plėšti/plyšti“ < *„(nu)trinti/trintis ir pan.< ide. dial. *tr(e)uk- „t. p.“ (plg. Pokorny IEW I 1074 s. v. 6 treuk-).
Dėl pr. (III) pertraūki etimologijos plg. Berneker PS 327, Trautmann AS 397, ME IV 225 (s. v. tràukt), Endzelīns SV 224, Fraenkel LEW 1114 (s. v. tráukti), Pokorny l. c.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 134; Orel HGE 427; Smoczyński LAV 262, SEJL 682t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.