Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 274 psl.

pertrincktan

pertrincktan „verstockten – užkietėjusį (užsispyrusį)“ III 11915 [751] (= vßkietusighi „t. p.“ VE 5821) partic. praet. pass. acc. sg. masc. = pr. *pertrinktan, suponuojantis verb. (inf.) pr. *pertrink-tvei; jo giminystė su lie. treñk-ti „dröhnend stoßen“ ir kt. (žr. s. v. trencke) yra seniai žinoma (Berneker PS 327, Trautmann AS 397, Endzelīns SV 224t., Schmalstieg OP 182), tačiau jo darybos ir ypač semantikos istorija vis dėlto turi neaiškumų.
Manyčiau, kad pr. (III) *pertrinkta- „užkietėjęs (užsispyręs)“ (partic. praet. pass.) yra iš „užsispyręs (verstockt)“ < *„nenuolaidus, nejautrus“ < *„apstulbintas< *„parblokštas (apstulbintas)“ < *„par̃trenktas“ ir suponuoja verb. (inf.) pr. *pertrink-tvei „partrenkti“ – prefikso pr. *per- „par-“ (plg., pvz., lie. par-griáuti, žr. s. v. per-) vedinį iš verb. pr. *trink- „trenkti“ (inf., praet.), turėjusio lytį (praes.) pr. *trenk- „t. p.“ (žr. trencke). Šis pr. verb. yra iš verb. balt. *trenk- (praes.)/*trink- (praet., inf.) „mušti, trenkti“ (plg., pvz., lie. ker̃p-a kir̃p-o kir̃p-ti), iš kurio atsirado, pvz.: a) verb. lie. treñk-a triñk-o triñk-ti „mazgoti (vilnas, plaukus)“ (< *„mušti“, žr. Fraenkel LEW 1124 s. v. triñkti 2), b) verb. (su apibendrintu praes. šaknies vokalizmu) lie. treñ-k-ia treñk-ė treñk-ti „dröhnend stoßen, schlagen“ = la. (inf.) trìek-t „t. p.“
Verb. balt. *trenk-/*trink- „mušti, trenkti“ yra iš verb. ide. *trenk-/*trn̥k- „t. p.“ (dėl jo žr. Pokorny IEW I 1093).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Cheung EDIV 359t.; Lehmann GED 365; Matzenauer BKAS 134t.; Orel HGE 426; Rix LIV 649; Smoczyński BF XIII (1) 133t.; LAV 263.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.