Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 275 psl.

perweddā

perweddā „verfuͤre (verführe) – atveda“ III 5520 [393] (= ischwestu „išvestų“ VE 2215) praes. 3 pl. = pr. *pervedā. Suponuoja verb. (inf.) pr. (III) *pervedā-tvei „atvesti“ – prefikso pr. (III) *per- „at-, par-“ (žr. s. v. v. perēit, per-) vedinį iš verb. (inf.) pr. (III) *vedā-tvei „vesti, vedžioti“, kuris dėl analoginės balsių kaitos (apie ją žr. Skardžius APh V 59–65) bus atsiradęs iš verb. (iterat., inf.) pr. *vadā-tvei „vedžioti“ (plg. la. vedā-t „t. p.“; žr. dar Berneker PS 215, Endzelīns SV 225), o šis – vedinys (su šaknies balsio kaita) iš verb. pr. *ved- (*vestvei) „vesti“ (žr. westwey).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 397.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.