Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 280 psl.

Picullus

Picullus, Pecols ir kitos dk. (XVI–XVII a.) lytys [žr. liter. apud Endzelīns SV 226, Toporov BSS (1972) 291tt.] suponuoja pr. *Pikūls „požemio (t. y. mirusiųjų pasaulio) dievas; velnias“ < vak. balt. *Pikùlas „požemio (mirusiųjų pasaulio) dievas“ vak. balt. *pikùlas „priešiška būtybė (mitologinė)“, dėl kurio žr. s. v. pickūls.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.