Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 126–127 psl.

awilkis

awilkis „fadem (Faden) – siūlas“ E 472 nom. sg. yra *auwilkis ir, toliau, – (jeigu ne iš *auvilki̯a-) iš *auvilkas (nom. sg. masc.), laikytino fleksijos vediniu iš verb. *auvilk- (plg. auwirpis, auwerus, 127 žr.) = au- „nu-“ + *vilk-, kur pr. *vilk- sietinas su lie. vil̃k-ti (vel̃k-a) „traukti, tempti“, la. vìlk-t (vèlk-u) „t. p.“, sl. *velk-ti „t. p.“ (> s. sl. vlěšti ir kt.), av. varək- „traukti“, frā-uuarc-aiti „nutempia“ ir pan. < ide. *u̯elk- (: *u̯l̥k-) „traukti“, žr. Trautmann AS 309, BSW 349t., Endzelīns SV 149, Fraenkel LEW 1253, Vasmer ESRJ I 342, Pokorny IEW I 1145, Toporov PJ I 178. Pr. *auvilkas „siūlas“ yra turbūt iš *„įveriamasis (į adatą)“ – vedinys iš verb. pr. *au-vilk- „ištraukti“ bei (tolimesnė reikšmė) *„įverti (siūlą į adatą)“ jo pastarąja reikšme, plg. serb.-chorv. (*au-vilk „nu-, ištraukti“ > uvući „t. p.“ir) uvući nit „įverti siūlą (į adatą)“ ir pan. (žr. Toporov l. c.). Plg. atvirkštinį dalyką: vok. einfädeln „įverti (siūlą į adatą)“ yra vedinys iš Faden „siūlas“. Ar la. vèlki „metmenys, apmatai“ (t. y. tam tikri siūlai), turintis tą pačią šaknį kaip ir la. vìlkt (vèlku) „traukti“, yra iš „(į)vėrimo“ ar iš „traukimo“, nelengva pasakyti (šiam terminus technicus reikia etnografinio tyrinėjimo). Pr. awilkis „siūlas“ (žr. dar schumeno, schutuan), taip pat lie. siū́las „t. p.“ ir la. diêgs „t. p.“ yra palyginti neseni dariniai, pakeitę balt. „siūlą“, kuris buvo matyt *nīti- „siūlas“ (> suom. niisi „t. p.“ ir kt.) = balt.-sl. *nīti- „t. p.“ > lie. nýtys „die Hevelte“ (jau specializuota siūlų reikšmė), la. nĩts „t. p.“, sl. *nitь „siūlas“ (Trautmann BSW 199, Fraenkel LEW 505, Pokorny IEW I 973), žr. dar s. v. etnīstis.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.