Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 289 psl.

piwamaltan

289 piwamaltan „malcz (Malz) – salyklas“ E 384 nom. sg. neutr. = pr. *pīvamaltan – kompozitas pr. *pīva- „alus“ (žr. piwis) + *maltan „salyklas“, kuris yra matyt skolinys iš vak. sl. *molto „t. p.“ (> lenk. młoto „t. p.“) < germ. *malta „t. p.“ Žr. Būga RR II 92, plg. Levin SE 103, kitaip Trautmann AS 400, Endzelīns SV 227.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 50; Lašinytė Blt XLII (2) 247; Matzenauer BKAS 85; Orel HGE 275; Smoczyński DL 55; Stundžia BSI XVIII 194t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.