Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 289 psl.

piwis

piwis „bier (Bier) – alus“ E 383 nom. sg. masc. = pr. *pīvis < *pīvas (o-kamienis, žr. dar piwamaltan) < lenk. piwo „t. p.“; pewo „bier (Bier) – t. p.“ GrG 11, GrA 7, „cerevisia – t. p.“ GrF 32 – turbūt aplenkintas pr. *pīv(a)s „t. p.“ < lenk. piwo „t. p.“ Plg. slavizmą lie. pỹvas „alus“ (LKŽ Xt.).
Žr. dar Trautmann AS 400, Endzelīns SV 227, Levin SE 35.

Papildymai / Komentarai

  • Pilypo Ruigio liudijimas 1745 m.

    Šį žodį mini Pilypas Ruigys 1745 m. (Betrachtung der Littauiſchen Sprache (...) von Philipp Ruhig, Koͤnigsberg, 1745; 53 psl.): Preußiſch. Pewo Littauiſch. Pywas Deutſch. Bier.


    Strockis Mindaugas, 2014-01-14
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.