Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 300–301 psl.

pobanginnons

pobanginnons „bewegt – pajudinęs, paskatinęs“ III 691–2 [4515–16] (= atwedziau „privedžiau, paskatinau“ VE 2812) partic. praet. act. nom. sg. masc. = pr. *pabanginuns. Suponuoja verb. (inf.) 301 pr. *pabangin-tvei „pajudinti“ – prefikso *pa- „pa-“ (žr. po) vedinį iš verb. (inf.) *bangin-tvei „judinti…“, kurį kildinu iš senesnio verb. (inf.) pr. *bangī-tvei „skatinti (anregen), akstinti“ (čia dėl pr. *-ītvei *-intvei plg. s. v. v. etbaudinnons, wartint) < *„baksnoti, mušinėti“ < *„mušinėti“ (intens.), o šį – iš verb. (ne intens.) balt. *beng-/*bing- „mušti, daužti“ (> lie. žem. beñg-ti „baigti“, biñg-ti „mušti, daužti“, žr. ypač Urbutis BEE I 100–104 ir liter.), davusio adj. (o/ā-kamienį balt. *banga-/*bangā- „mušantis, daužantis“ [> adj. lie. dial. bañgas bangùs „smarkus (apie lietų)“ LKŽ I² 645]. Iš šio balt. adj. bus išriedėję subst. balt. dial. [ypač vak. balt. (pr.-jotv.-kurš.)] *bangā- „mušimas, daužymas“ bei *banga- „t. p.“ > lie. (Vak. Liet.) bangà „banga (Woge); smarkus lietus; daugybė“ (LKŽ I² 644; plg. subst. lie. mūšà „bangų mušimas“) = la. dial. (turbūt iš kurš.) bañga „t. p.“ (Būga RR III 188) ir lie. dial. bañgas „smarkus lietus; banga; daugybė“ (LKŽ I² 644t.), pr. *bangā „banga…“ (žr. Bangputtis).
Plg. Trautmann AS 402, Trautmann BSW 26, ME I 262 (s. v. bañga) ir 361 (s. v. buoga), Endzelīns SV 229, Fraenkel LEW 34 (s. v. bangà), 39 (s. v. beñgti), Pokorny IEW I 114t. (s. v. *bheg-), Mayrhofer KEWA II 469.
Verb. balt. *beng-/*bing- „mušti, daužti“ giminiuojasi su verb. balt. *beig-/*big- „t. p.“ (> la. bèig-t „baigti“ ir pan., žr. Urbutis l. c., Fraenkel l. c., Pokorny l. c.), bet šie du balt. verba suponuoja veikiausiai ne verb. ide. *bheg-/*bheng- „mušti“ (sic, pvz., Pokorny l. c., Mayrhofer l. c.), o determinatyvo *-g- išplėstą verb. ide. *bhei-/*bhi- „t. p.“ (plačiau žr. Urbutis l. c.).

Papildymai / Komentarai

 • Bibliografijos papildymai

  Lit.: Mayrhofer EWA II 242t.; Rix LIV 66t.; Smoczyński LAV 268.


  Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
 • Bibliografijos papildymai

  Dini, Pietro. Zu apr. pobanginnons (Ench. 69,1-2) als Lehnschöpfung. Baltistica 52(2), 2017, 325–340.


  Pakerys Jurgis, 2019-02-11
 • Bibliografijos papildymai

  Dini, P. (2018) „Senųjų baltiškųjų Enchiridiono vertimų paralelės: dėl pasiutimo formos (vok. ӡu f luchen bewegt“), Vilnius University Proceedings, (1), p. 13-25. doi: 10.15388/Proceedings.2018.1.


  Pakerys Jurgis, 2019-03-10
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.