Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 304 psl.

poducre

poducre „stiftachter (Stieftochter) – podukra“ E 182 nom. sg. fem. = pr. *pɔ̄dukrē [ar su *pō- (?), plg. Endzelīns SV 97–98] arba *pɔ̄dūkrē, t. y. *pā́dukrē (matyt su kirčiuotu akūtiniu *pā́-) arba *pādūkrē [jo šaknies balsį trumpu (t. y. *-u-) laiko Endzelīns FBR XI 182], plg. lie. pódukrė (pódukra) resp. pódūkrė (pódūkra) „t. p.“ (LKŽ X 400).
Pr. (E) *pā́dukrē (ar *pā́dūkrē) „podukra“ < *pā́duktrē „t. p.“ < *pā́dukterē „t. p.“ – prefikso *pā- „po-“ (žr. po) ir fleksijos vedinys iš subst. pr. *dukter- „duktė“ [su nom. sg. pr. (E) *duktē „t. p.“, žr. duckti].

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 76.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.