Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 305 psl.

pogalbenix

pogalbenix „heiland (Heiland) – pagelbėtojas (išganytojas)“ III 10324 [6515] (= ischganitós „išganytojas“ VE 504) nom. sg. masc.; acc. sg. (masc.) pogālbenikan „heylandt (Heiland) – pagelbėtoją (išganytoją)“ III 9119 [5732–33] (= gelbetoia „gelbėtojo“ VE 3917), matyt taisytina į pogalbenikan (Trautmann AS 403).
Yra subst. (nom. sg. masc.) pr. (III) *pagalbeniks „pagelbėtojas“ (kirčiuotas skiemuo – *-gal-) < *pagalbenīks „t. p.“ – sufikso *-enīk- vedinys iš subst. pr. *pagalbā „pagalba“ (žr. pogalban), žr. Endzelīns SV 49. Plg. lie. pagálbininkas ir (su -ál- -él-] pagélbininkas bei pagélbinykas darybą. Plg. dar retenīkan (žr.).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.