Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 20–21 psl.

retenīkan

retenīkan „heylandt (Heiland) – išganytoją (sc. gelbėtoją)“ III 637 [4129] (= gielbetoghi „gelbėtoją“ VE 2520), rettēnikan (sk. 21 rettenīkan arba rettennikan, žr. Endzelīns SV 238 ir liter.) „heilandt (Heiland) – t. p.“ III 13120 [816] acc. sg. masc. = pr. *retenīkan „gelbėtoją“. Šis subst. (nom. sg. masc.) pr. (III) *retenīks „gelbėtojas“ (nepaliudyta forma) yra sufikso *-enīka- (: *-inīka-) vedinys iš verb. vok. rett- = retten „gelbėti“ (plg., pvz., s. v. crixtnix). Plg. dar pr. (III) pogalbenix (žr.), kuris, kaip ir pr. (III) *retenīks, verstas iš to paties vok. Heiland „išganytojas (sc. gelbėtojas)“.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 304t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.