Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 311–312 psl.

poklusman

poklusman „gehorsam – paklusniai“ III 4116 [316] (= paklusnas VE 1517 adj. nom. sg.), „vnterthan (untertan) – pavaldžiai, paklusniai“ III 8917 [579] (= paklusni VE 389 adj. nom. pl. masc.), 312 III 914 [5720] (= padoni „pavaldūs“ VE 393 adj. nom. pl. masc.), III 972 [6113] (= padůti VE 421 partic. praet. pass. nom. pl. masc.), III 10325 [6516] (= padůta VE 50 partic. praet. pass. nom. sg. fem.) adv. (= adj. nom.-acc. sg. neutr.); adj. nom. sg. fem. poklūsmai (sk. poklusmai) „gehorsam – paklusni“ III 9313–14 [5915] (= paklusna „paklusni“ VE 4011); adj. nom. pl. masc. poklusmai „gehorsam – paklusnūs“ (ar „paklusniai“ adv.) III 315–6 [2510] (= paklusny „paklusnūs“ VE 1019), III 958 [5931] (= paklusni „paklusnūs“ VE 416), „vnterthan (untertan) – pavaldūs, paklusnūs“ III 9121 [5735] (= padůti VE 3919); acc. pl. (masc.) boklusmans (sk. poklusmans) „gehorsame – paklusnius“ III 877 [5515] (= paklusnus „paklusnius“ VE 377).
Iš tos medžiagos matyti, kad buvo adj. (o/ā-kamienis) pr. (III) *paklusma- „gehorsam – paklusnus, untertan – pavaldus (kam nors)“ [plg. dar pr. (III) *pamestan „untertan – pavaldu“ (nom.-acc. sg. neutr.), žr. pomests] – sufikso *-ma- vedinys iš verb. pr. *paklus- (*paklus-tvei) „paklusti“ [plg. lie. verb. paklùs-ti „t. p.“ adj. paklùs-na-s „paklusnus“ (LKŽ I² 187)] = pr. praef. *pa- „pa-“ (žr. po) + *klus- „imti klausyti, darytis klusniam“ < verb. balt. *klus- „t. p.“ [> lie. klùs-ti „t. p.“ = la. klus-t „(nu)tilti“], dėl kurio žr. s. v. klausiton. Tą adj. pr. *paklus-ma- dėl darybos plg., pvz., su lie. (verb. apsùk-ti ) dial. adj. ãpsuk-ma-s „apsukai siuvamas“ (LKŽ I² 268, žr. Skardžius ŽD 203).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 275.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.