Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 313 psl.

pocorto

pocorto „swelle (Schwelle) – slenkstis“ E 195 nom. sg. fem. = pr. *pakurtɔ̄, t. y. *pakurtā (kitaip – PKP II 312), kuris galėtų būti iš (subst.) *„padurys (vieta po durimis, apačioj durų)“ (plg. lie. padurỹs „vieta po durimis; slenkstis“ LKŽ IX 61) – prefikso *pa- „pa-“ (žr. po), pavartoto reikšme „apačioj“ (dėl jos žr. Endzelīns BVSF 242), vedinys iš subst. pr. *kurtā „… durys“ (žr. s. v. corto), plg. Trautmann AS 404, Endzelīns SV 230, Fraenkel LEW 178. Šį subst. pr. *pakurtā (prefiksinį), kuris savo kamiengaliu (ā-kamienis!) nesiskiria nuo pamatinio žodžio (subst. pr. *kurtā), plg., pvz., su subst. la. pagal̂va „die Stelle unter dem Kopfe“ (ME III 27 s. v. pagal̂vis; subst. gal̂va „galva“), pasẽ̹ta „die Partie unter dem Zaun“ (ME III 97; subst. sẽ̹ta „Zaun“), pasiêna „neaizmūrēta vieta apakš sienas“ [ME III 99 (plg. lie. pasíena „peludė“ LKŽ IX 467); subst. siêna „siena“] ir kt.
Tačiau nėra visiškai negalima ir kitokia hipotezė dėl pr. *pakurtā „slenkstis“ darybos. Atsižvelgiant į tai, kad balt. kalbose prefikso *pa- vediniai iš ā-kamienių subst. paprastai keičia pamatinio žodžio kamiengalį [pvz.: la. (subst. gal̂va ) pagal̂vis/pagal̂ve „vieta po galva“ bei lie. (galvà ) pagálvis/pagálvė ir pan.], lauktinas ne pr. *pakurtā „slenkstis“ (= pocorto E 195), o pr. *pakurtīs „t. p.“ (i̯o-kamienis) arba *pakurtē „t. p.“ Vadinasi, galima spėti, kad subst. pr. *pakurtā „slenkstis“ gali būti iš (subst.) *„tai, kuo apačioj (durų) užtveriama“ < adj. *pakurtā- „apačioj užtveriamas“ pr. verb. *pakurt- „apačioj užtverti“ = praef. *pa- „pa- (apačioj)“ (žr. po) + *kurt- „(už)tverti, (už)sukti“ (plg. pr. *kurtā darybą, žr. corto), plg. lie. (verb. pa-šál-ti „apačioj šalti“ ) dial. subst. pašalà „pašalas (tai, kas apačioj pašalę)“ ir kt.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 95; Matzenauer BKAS 105.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.