Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 331–332 psl.

postātwei

postātwei „werden – pastoti (tapti)“ III 6316 [432] (= buti „būti“ VE 263), III 10517 [6534] (= pawirsi „tapsi“ VE 512 fut. 2 sg.), postāt „t. p.“ III 11317 [716], III 11714 [7311], III 1294 [7914] (= buti „būti“ VE 625) inf.; partic. praet. act. nom. sg. masc. postāuns „worden (geworden) – pastojęs“ III 9315 [5916] (= stoiotese VE 4013), III 13122 [817], III 1333 [8110–11]; praes. 1 pl. postānimai „werden – pastojame (tampame)“ III 11321 [719]; praes. 3 sg. (žr. Stang Vergl. Gr. 351) postānai „werde – pastoja (tampa)“ III 493 [352] (= butu „būtų“ VE 193), III 11111 [6918], III 11528 [7136], III 12313 [773], III 1258 [7718], III 1337 [8114] ir (3 pl.) „werden – t. p.“ III 9319 [5920] (= pastotu „pastotų“ VE 4017), postanai „t. p.“ III 11515 [7126]; praet. 3 sg. postāi „ward – pastojo (tapo)“ III 752 [496] (= buwa „buvo“ VE 314), postai „t. p.“ III 1131 [6929]; fut. (Stang Vergl. Gr. 397) 2 sg. postāsei „wirst – pastosi (tapsi)“ III 1053 [6521] (= busi „būsi“ VE 5012), „werdest – t. p.“ III 10515–16 [6533] (= pawirsi „tapsi“ VE 5022).
Turime verb. (inf.) pr. (III) *pastā-tvei „pastoti (tapti)“ [= lie. pastó-ti „t. p.“ (LKŽ XIII 882t. s. v. pastóti 16), plg. rus. ста-ть „t. p.“ ir pan., žr. Stang Vergl. Gr. 349], kuris suponuoja inf. pr. (III) *stā-tvei „stoti“ greta lyčių: a) praet. pr. (III) *stāi „stojo“ (= po-stāi) < pr. III *stāja „t. p.“ < pr. *stājā „t. p.“, b) praes. pr. (III) *stā-nai „stoja“ (= po-stānai), perdirbta iš senovinės (o-kamienės) pr. *stā-na „t. p.“ (plg., pvz., lie. praes. gáu-na) ir c) praes. pr. (III) *stani- (= po-stānimai) su pr. (III) *-i- (i- resp. i̯o-kamieniu) vietoj senovinio pr. *-ă- [plg. lie. gáun-a-me; kitaip (dėl pr. III postān-i-mai) – Stang Vergl. Gr. 353]; manau, kad dėl pastarosios priežasties buvo perdirbtas partic. praes. act. pr. *stānant- „stojant-“ (plg. lie. gáun-a-nt-) į pr. (III) *stanint- „t. p.“ (žr. stānintei), kitaip – Stang l. c.
Verb. (inf.) pr. *stā- „stoti“ < balt.-sl. *stā- „t. p.“ (> lie. stó-ti 332 „t. p.“ = la. stâ-t „t. p.“, s. sl. sta-ti „t. p.“ ir kt.) yra iš verb. ide. *stā- „stoti, stovėti“ (> lo. stā-re „t. p.“ ir kt., žr. Pokorny IEW I 1004tt., Ivanov SBG 157–160 ir liter.) greta ide. *stə- „t. p.“, iš kurio turime adj. ide. *stəto- (žr. s. v. preistattinnimai).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Cheung EDIV 358tt.; Demiraj AE 378; Derksen EDSIL 465t.; Lehmann GED 323tt.; Matasović EDPC 338, 373; Matzenauer BKAS 132t.; Mayrhofer EWA II 764tt.; Orel HGE 377; Rix LIV 590tt.; Smoczyński LAV 284tt., SEJL 606t.; Vaan EDL 589t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.