Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 352–353 psl.

preistattinnimai

preistattinnimai „fuͤrstellen (wir stellen vor) – pristatome“ III 11115 [6921] praes. 1 pl. (žr. dar PKP II 213, išn. 681) = pr. *preistatinimai, kuris suponuoja verb. (inf.) pr. (III) *preistatin-tvei „pristatyti“ = pr. (III) praef. *prei- „pri-“ (žr. prei) + verb. (inf.) *statin-tvei „statyti“ iš senesnio verb. (inf.) pr. *statī-tvei „t. p.“ (dėl 353 tokios kilmė̃s plg. ypač s. v. wartint) < verb. (inf.) balt. *statī- „t. p.“ (> lie. statý-ti „t. p.“ = la. statî-t „t. p.“).
Verb. (inf.) balt. *statī- „statyti“ gali būti vedinys iš subst. (neutr.) balt. *stata(n) „statumas“ < *„tai, kas stovintis“ [> subst. lie. stãtas „statinis…“ (LKŽ XIII 672) = la. stats „Pfahl…“], plg., pvz., lie. (subst. maĩnas ) verb. mainý-ti (žr. Skardžius ŽD 535). Tą subst. (neutr.) balt. *stata(n) nesunku kildinti iš adj. (neutr.) balt. *stata(n) „stačias, stovintis“ (> lie. dial. stãta- „t. p.“ LKŽ XIII 672); čia dėl adj. neutr. subst. neutr. plg., pvz., s. v. giwan.
Adj. balt. *stata- „stačias, stovintis“ yra iš adj. ide. *st(h)əto- „t. p.“ (> s. ind. sthitáḥ „t. p.“ ir kt. žr. Pokorny IEW I 1006) – sufikso *-to- vedinys iš verb. ide. *st(h)ə-/*st(h)ā- „sto(vė)ti“ (žr. s. v. postātwei).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Lehmann GED 33, 323t.; Mayrhofer EWA II 765; Orel HGE 372t.; Smoczyński LAV 294tt., SEJL 598.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.