Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 340–341 psl.

prābutskas

prābutskas „ewiger – amžinas“ III 11716 [7313] (= amßinasis VE 582), III 11728 [7321], III 1199 [7331] (= amßinasis VE 5817) adj. nom. sg. masc.; gen. sg. (masc.) prabutskas „ewigen – amžino“ III 1177 [736]; dat. sg. fem. prabuskai „ewiger – amžinai“ III 4321 [3129–30] (= amßinoie „amžinoje“ VE 1621); acc. sg. masc. prābutskan „ewigen – amžiną“ III 1154 [7118]; acc. sg. neutr. prābutskan „ewiges – amžiną“ III 456–7 [333] (= amßina „amžiną“ VE 1710), III 4523 [3316] (= amßina „amžiną“ VE 183), „ewigen – t. p.“ III 639 [4130–31] (= amßina „amžino“ VE 2521), „ewiges – t. p.“ III 12111–12 [7521] (= amßinąghi „amžinąjį“ VE 5919), „ewigen – t. p.“ III 12920 [7925] (= amßina „amžino“ VE 6217), prābutuskan (sk. prābutskan) „ewigs – t. p.“ III 12722 [7910] (= amßina „amžiną“ VE 622); acc. sg. fem. prābutskan „ewige – amžiną III 614–5 [419] (= amßina „amžiną“ VE 2417), „ewigen – t. p.“ III 1192–3 [7326–27] (= amßinąghi „amžinąjį“ VE 5812), prabutskan „ewige – t. p.“ III 11721 [7317] (= amßinoses „amžinosios“ VE 586), prabusquan „ewiges – t. p.“ II 910–11 [1136], prabitscun (sk. prabutscun „t. p.“ I 910 [72]; adv. prābutskai „ewiglich – amžinai“ III 6320 [436] (= amßinai VE 267 adv.).
Rekonstruotinas adj. (o/ā-kamienis) pr. (I, II, III) *prābŭtska- „amžinas“ (dėl jo antonimo žr. kīsmingiskai) < pr. *prābūtiska- „t. p.“ [su kirčiuotu *-ā- resp. su nekirčiuotu *-ū-, virtusiu į (III) *-ŭ-], kuris yra sufikso *-isk- vedinys turbūt iš subst. (i-kamienio) pr. *prābūti- (plg. Trautmann AS 408, kitaip – PKP II 144) „amžius (tai, kas pragyventa)“ < *„tai, kas prabū́ta (pragyvénta)“, o šis – fleksijos vedinys [su *prā-, performuotu iš *pră- (žr. pra)] iš adj. (= partic. praet. pass.) pr. *prabūta- „prabūtas“ [plg., pvz., lie. adj. drūta- „drūtas“ subst. (i-kamienis) drūtìs „tai, kas drūta“, žr. Skardžius ŽD 53], kuris yra partic. praet. pass. (= adj.) iš verb. pr. *prabū- „prabūti (pragyventi)“ 341 (= lie. prabū́-ti „t. p.“, plg. Trautmann l. c., Endzelīns SV 234) = pr. praef. *pra- „pra-“ (žr. pra) + verb. *bū- „būti“ (žr. būton).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński DL 140.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.