Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 204 psl.

kīsmingiskai

kīsmingiskai „zeytlich (zeitlich) – laikinai“ III 512 [3521] (= czesischkai „laikinai“ VE 202) adv. suponuoja adj. *kīsmingiska- „laikinas“ – sufikso -isk- vedinį iš adj. *kīsminga- „t. p.“ < adj. *kēsminga- „t. p.“ (plg., pvz., adj. pr. *teisīngiska- darybą s. v. niteisīngiskan), o šis – sufikso -īng- vedinys iš subst. pr. *kēsma- „metas, kartas“ = „laiko atkarpa“ (žr. kīsman); dėl to adj. pr. *kēsminga- darybos plg., pvz., adj. pr. *teisīnga- s. v. teisīngi.
Taigi pr. adv. „laikinai“ resp. adj. „laikinas“ [= „priklausantis neilgam laikui“ = priklausantis laiko atkarpai (ne laiko atkarpų eilei!)“] darybiškai yra susijęs su subst. pr. *kēsma- „metas, kartas“ = „laiko atkarpa> *kīsma- „t. p.“ (žr. kīsman), o ne su subst. pr. *kerdā „laikas“ = „laiko atkarpų eilė“ (žr. kērdan). Iš čia nebesunku suprasti, kodėl vok. (adv.) zeytlich „laikinai, czasowo“ (III 502) išverstas į pr. (adv.) kīsmingiskai, o ne į pr. (adv.) *kērdingiskai (jis bei adj. pr. *kērdingiska- „priklausantis laikui“ = „priklausantis laiko atkarpų eilei“ galbūt iš viso neegzistavo). Žodžio pr. (adj.) *kīsmingiska- „laikinas“ antonimas – pr. (adj.) *prābutiska- „amžinas“ (žr. prābutskas).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.