Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 190 psl.

teisīngi

teisīngi „trew – pagarbiai“ III 316 [2510] (= wertus VE 1019–20), „zuͤchtig (züchtig) – padoriai, pagarbiai“ III 331 [2525; žr. PKP II 112, išn. 64] (= wießliba „viežlybą“ VE 1113) adv. = pr. (III) teisīngi. Suponuoja adj. (matyt o-kamienį) *teisīnga- „pagarbus, garbingas“ (plg. s. v. v. ainawīdai, ainawijdi) – sufikso *-ing- vedinį iš subst. pr. *teisē „garbė“ (žr. teisi).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.