Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 349–350 psl.

prēigimnis

prēigimnis „Art – prigimimo (prigimties)“ III 11521 [7131] gen. sg. fem. ir pērgimnis „Natur – atgimimo“ III 11522 [7131] gen. sg. fem. – abi lytys yra toje pačioje frazėje: swaias prēigimnis bhe pērgimnis „seiner Art vnd Natur“ III 11521–22 [7131]. Manyčiau, kad: a) prēigimnis yra klaida (Abelio Vilio), taisytina į *prēigimmis, b) ši klaida atrakciškai paveikė greta (!) esantį *pērgimmis – jį (be to, rimuojamą su *prēigimmis!) Abelis Vilis perdirbo 350 į pērgimnis. Pr. (III) prēigimnis, pērgimnis, taip pat pērgimie (žr. toliau) segmentus -gimn- resp. -gim- kitaip interpretuoja Trautmann AS 395, Endzelīns SV 223, Schmalstieg OP 73, Mažiulis PKP II 221.
Pr. (III) prēigimnis „prigimimo“ (gen. sg. fem.) ir pērgimnis „atgimimo“ (gen. sg. fem.), taisant juos į *prēigimmis resp. *pērgimmis, gali suponuoti e-kamienį subst. (nom. sg. fem.) pr. (III) *prēigimi „prigimimas“ (< * < *) resp. *pērgimi „atgimimas“ (< * < *). Pastarąjį turbūt suponuoja ir štai kas: tame pačiame III kat-mo puslapyje yra frazė en swaiai pērgimie „in seiner Natur“ III 1152 [716] su pērgimie, taisytinu į (dat. sg. fem., e-kamienį) *pērgimei „atgimimui“ = pr. (III) *pērgimei „t. p.“ arba (acc. sg. fem., ē-kamienį) *pergimiē „atgimimą“ *pērgimien „t. p.“ = pr. (III) *pērgimen „t. p.“ (dėl šių formų plg. Trautmann l. c., Endzelīns l. c., Schmalstieg l. c., Mažiulis l. c.).
Subst. (ē-kamienis, nom. sg. fem.) pr. (III) *prēigimi „prigimimas“ < pr. *prēigimē „t. p.“ – fleksijos vedinys iš verb. pr. *prēigim- „prigimti“ = pr. praef. *prēi- (žr. prei) + verb. *gim- „gimti“ (žr. gemmons); plg., pvz., lie. verb. prigul- „prigulti“ subst. príegulė „naktigonė“ (LKŽ X 638) < „prigulimas“. Panašus darinys – subst. (ē-kamienis, nom. sg. fem.) pr. (III) *pērgimi (< * < *) „atgimimas“: jis – vedinys iš verb. pr. *pērgim- „atgimti“ (matyt šitokia jo reikšme) = pr. praef. *pēr- „at-“ (žr. s. v. v. perēit, per-) + verb. *gim- „gimti“.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.