Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 350–351 psl.

preipaus

preipaus „hin – šalin“ III 7122 [4720], esantis frazėje ieis preipaus „gehe hin – eik šalin“ III 7122 (= eik VE 306), yra adv. pr. *preipaus, kurį kildinu iš adv. pr. *preipausi „šalin“ = praep. konstr. (prepozicinė konstrukcija) pr. *prei *pausi „šaliespi (į prie šalies)“ (alatyvine reikšme) < praep. pr. *prei „prie“ (žr. prei) + 351 forma pr. *pausi (plg., pvz., s. lie. prieg dwari „prie dvaro“ DP 43418, 43715) substantyvo pr. *pausan „pusė; šalis“ (žr. s. v. pausan); dėl praep. konstr. formos su fleksija pr. *-i žr. s. v. pagār (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.