Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 234–236 psl.

pausan

pausan frazėje essenouson Rikijaspausan „vonn wegen vnsers Herrn – nuo mūsų Viešpaties … pusės“ III 11528 [7136]; pauson frazėje esse steisei pauson „von wegen dieses – nuo šito pusės“ III 1239 [7535]. Čia yra prepozicinė konstrukcija pr. *eze … *pausan „von wegen – nuo … pusės“ [plg., pvz., lie. nuõ () màno pùsės „meinetwegen“] = pr. praep. „nuo“ (žr. esse) + subst. (acc. sg.) *pausan „pusę“, kurio deklinacija (ar o-kamienė masc. arba neutr., ar ā-kamienė fem.) nėra aiški.
Subst. (acc. sg.) pr. *pausan „pusę“ gretinamas su lie. pùsė „Seite, Hälfte“ bei la. puse „t. p.“ (Berneker PS 311, Trautmann AS 391, Endzelīns SV 220, Schmalstieg OP 46, Schmalstieg SP 185) ir toch. A poṣi „pusė, šonas, siena“ (Fraenkel IF L 229, Endzelīns l. c., Fraenkel LEW 676 ir liter.); 235 tačiau iš to gretinimo nė kiek nepaaiškėja visų tų žodžių daryba, vadinasi, ir pati jų etimologija.
Manyčiau, kad subst. (acc. sg.) pr. (III) *pausan „pusę“ yra o-kamienis subst. neutr. (acc. sg.) pr. (III) *pausan „pusę (Seite)“ = subst. (neutr., nom.-acc, sg.) pr. *pausan „pusė (Seite)“ (žr. dar preipaus), kildintinas iš (subst.) pr. „pusė, šonas“ < *„(kūno ir pan.) šonas“ < *„tam tikras daikto iškilumas“ < subst. (nom.-acc. sg. neutr.) balt.-sl. dial. *pausan „(pa)pūstumas“, iš kurio gali būti ir subst. (neutr.) sl. *pausan „t. p.“ > subst. (masc.) *puxъ „pūkas, pūkai“ [dėl *-an (neutr.) > * žr. Mažiulis BS 86t. ir liter.].
Subst. (neutr.) balt.-sl. dial. *pausan „(pa)pūstumas“, man rodos, yra a) iš adj. (neutr.) balt.-sl. dial. *pausan „pūstas (aufgeblasen)“ (dėl adj. neutr. subst. neutr. žr., pvz., s. v. giwan) = adj. balt.-sl. dial. *pausa- (*pausā-) „t. p.“ verb. balt.-sl. *paus-/*pus- „pūsti(s), blasen“ b) arba vedinys tiesiog iš to balt.-sl. verbum.
verb. balt.-sl. *paus-/*pus- „pūsti(s), blasen“ (žr. dar s. v. v. pausto, paustre) lyties *pus- „t. p.“ bus atsiradęs a) adj. (o/ā-kamienis) balt. *pusa- „pūstas“ subst. (i-kamienis) balt. *pusis „(pa)pūstumas“ [plg., pvz., lie. adj. drūta- „drūtas“ subst. (i-kamienis) drūtis „drūtumas“, žr. Skardžius ŽD 53] arba b) tiesiog subst. (i-kamienis) balt. *pusis „(pa)pūstumas“ (dėl tokio darybos tipo plg. Skardžius ŽD 52t.).
subst. (i-kamienio) balt. *pusis „(pa)pūstumas“ > „tam tikras daikto iškilumas“ > „(kūno) šonas“ (plg. anksčiau) bus atsiradęs subst. (i-kamienis) balt. *pusis „pusė, šonas“ (žr. ir s. v. possisawaite) > subst. (i-kamienis) lie. pusìs „t. p.“ (LKŽ X 1034 s. v. 1 pusìs) bei (išvirtęs ē-kamieniu) lie. pùsė (pusė̃) „t. p.“ (LKŽ X 1007tt.) = la. puse „t. p.“ Remiantis lie. pušìs „Kiefer“ ir pr. (E) peuse „t. p.“ (žr.) santykiu manyti, kad lie. pùsė (ir pan.) „Seite“ ir pr. (III) pausan (pauson) „t. p.“ esą „Umgestaltungen eines alten Wz. Nomens“ (Fraenkel l. c.), nėra pamato: plg. lie. formas (gen. pl.) pušų̃ „Kiefern“ (K-kamienė!) ir (ne K-kamienė!) pùsių „Seiten“ (niekur nėra *pùsų!).
Verb. balt.-sl. *paus-/*pus- „pūsti(s), blasen“ < verb. ide. dial. 236 *p(e/o)us- „t. p.“ (Pokorny IEW I 848), iš kurio – panašiai kaip balt. *pusis „pusė, šonas“ (žr. anksčiau) – galėjo išriedėti toch. A poṣi „pusė, šonas; siena“ (plg. Fraenkel IF L 229, Fraenkel LEW 676, Windekens Tokh. confr. I 384, žr. ypač Hilmarsson Stud. 42, 105tt. ir liter.); tačiau šitokia jo kilmė nėra visai neabejotina: jis gali būti iranizmas (žr. liter. apud Windekens l. c.).
Verb. ide. dial. *p(e/o)us- „pūsti(s), blasen“ – determinatyvo *-s- išplėstas verb. (onomatopėjinės kilmės) ide. *p(e/o)u- „t. p.“ (Pokorny IEW I 847t.; plg. dar s. v. babo), kuris išplėstas determinatyvo *-t-, davė verb. ide. dial. *p(e/o)ut- „t. p.“ (Pokorny IEW I 848) > balt.-sl. *paut-/*put- „t. p.“ (žr. s. v. paute).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 105; Smoczyński SEJL 491t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.