Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 8 psl.

ragusto

ragusto „loskop (Laßkopf, Schröpfkopf) – ragas kraujui traukti“ E 552 nom. sg. fem. = pr. *ragūstɔ̄, t. y. *ragūstā. Dėl vok. (E 552) loskop „t. p.“ žr. Trautmann AS 413 (ir liter.), plg. v. v. a. kopf (koph) „…Schröpfkopf“ (Lex 113).
Subst. pr. (E) *ragūstā „ragas kraujui traukti“ (liaudies medicinos terminas) yra matyt iš adj. (ā-kamienio, fem.) *ragūstā, o šis – sufikso *-ūst- vedinys iš subst. (u-kamienio) pr. dial. *ragu- „ragas ir pan.“ (žr. s. v. ragis, plg. s. v. kailūstiskun) arba iš subst. (o-kamienio) pr. *raga- „t. p.“ (žr. ragis, plg. s. v. kailūstiskun).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.