Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 21 psl.

rettīweniskan

rettīweniskan „heilsame – išganingą“ III 8711 [5518] (= ischganitinga VE 3710–11 acc. sg.) adj. acc. sg. fem. = pr. *retīveniskan „t. p.“ = (sc.) „gelbstinčią“ – sufikso *-isk- vedinys iš adj. *retīven- „gelbstintis (gelbstintį)“, o šis – sudurtinio sufikso *-īven- vedinys iš verb. vok. rett- = retten „gelbėti“ (žr. dar s. v. retenīkan).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.