Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 23–24 psl.

rikijiskai

rikijiskai „herrlich – šauni, šlovinga“ III 10311 [655] (= schlowną „šlovingą“ VE 4915) adj. nom. sg. fem. (eina po quai „kuri“) = pr. *rikìjiskai [ar *rīkijiskai (su kirčiuotu *rī-)] < *rīkìjiskai. Yra verstinis žodis [vok. Herr „viešpats, ponas“ + 24 -lich adj. (III 10210) herrlich „šauni, šlovinga“ ] adj. pr. *rīkìjiskai „šauni, šlovinga“ < „viešpatiška“ – sufikso *-isk- vedinys iš subst. pr. *rīkija- „viešpats, ponas“ (žr. rikis); žr. dar s. v. aucktairikijskan.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.