Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 113–114 psl.

aucktairikijskan

aucktairikijskan III 5315 [3715] acc. sg. fem. atliepia originalo žodį oberherrn „die Oberherren – aukštieji ponai“, bet iš tikrųjų jis yra abstraktas ir reiškia „aukštąją ponybę; vyresnybę“ (sinonimas žodžiui aucktimmiskū). Jeigu -ij- nėra *-ī- [kontrakcija iš *-i(j)i- ar *-ij(i)-] tai -ij- galėtų būti taisoma į -iji- (plg. rikijiskai), – Endzelīns SV 147. Endzelynas (l. c., žr. ir Fraenkel LEW 25) linkęs taisyti ir aucktai- į *aucktan- arba *auckta-. Bet šitaip daryti turbūt nereikėtų. Sandas aucktai- čia galėtų būti adv. pr. *auktai „aukštai“ – vertinys iš vok. ober- (oberherrn). Arba aucktairikijskan (acc. sg. fem.) atsirado iš auktairīkiskai (nom. sg. fem.) = *auktai „aukštà“ (nom. sg. fem.) ir *rīkīskai „ponybė“ (plg. aucktimisikai = *auktimiskai nom. sg. fem.). Pastaruosius du žodžius (nom. sg. fem.) suprantant kaip vieną – sudurtinį – 114 žodį, greta *auktairīkīskai (nom. sg. fem.) bus atsiradusi ir *auktairīkīskan (acc. sg. fem.); bet šitokia (acc. sg.) lytis matyt buvo ne pačios pr. kalbõs, o A. Vilio padaras (plg. tai, kas pasakyta apie āntersgimsennien). Pr. subst. nom. sg. fem. *rīkīskai < *rīkijiskai resp. *rīkijiskā (> *-kū) „ponybė“ yra abstraktas, atsiradęs iš adj. (su fem. *-ai resp. *) *rīkijisk- „poniškas“ (žr. rikijiskai), o pastarasis – sufikso -isk- vedinys iš pr. *rīkijas „ponas“ (žr. rīkijs). Pr. adv. *auktai „aukštai“ arba adj. nom. sg. fem. *auktai suponuoja pr. adj. *aukta-, * „aukštas, -a“ < *aug- (žr. auginnons) + *-ta- (*-tā) : lie. áugtas resp. la. aûgts (partic. praet. pass.lie. áug-ti resp. la. aûg-t), lo. auctus „pagausintas, padidintas“; plg. lie. augùs „augalotas, aukštas“ LKŽ I² 473. Žr. dar auckstimiskan, aucktimmien, aucktimmiskū. Pr. *aukta- „aukštas“ slypi ir pr. vietovardžiuose (žr. Gerullis ON 12t.): kaln. Auctacops (Auctukape), ež. Aucte (plg. lie. ež. Áukštasai LUE 10), gvv. Auctigarbin (plg. lie. kaln., ež. Aukštãkalnis MLTE I 120t., la. gvv. Aukstkalne Endzelīns LV I1 51 : lie. aukštãkalnis LKŽ I¹ 485), gvv. Auctigirgen (plg. lie. gvv. Aukštagìrė MLTE I 119), gvv. Auctowangos; žr. dar Nesselmann Thes. 11t.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 57; Lehmann GED 50; Lašinytė Blt XLII (2) 253.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.