Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 29 psl.

rīpaiti

rīpaiti „folget – sekite“ III 8910 [574] (= sekit „sekite“ VE 399) imperat. 2 pl.; partic. praes. act. acc. sg. fem. rīpintin „folgende – sekančią“ III 8511 [5331] (= sekanczę „sekančią“ VE 3613), rīpintinton „t. p.“ III 8313 [5317] (= sekancze „sekančią“ VE 3519); pastaroji (t. y. III 8313) forma taisytina į *rīpintinion = pr. (III) *rīpintinʹan „sekančiąją“ (pronominalinė forma), žr. Endzelīns FBR VIII 7 (= Endzelīns DI III1 459t.). Žr. dar serrīpimai.
Iš tos medžiagos rekonstruotinas verb. pr. (III) *rīp- „sekti“; jis, man rodos, galėtų būti iš *„sekti (ką), neatsitraukti nuo ko“ < pr. *rēp- „t. p.“ < *„saugoti, globoti, apglėbti“ < *„apimti ką…“ (kitaip – PKP II 170 ir liter.), dėl kurio kilmės žr. s. v. rapa.
Apie pr. rīpaiti kilmę (jis esąs „bez drošas etimoloģijas“ Endzelīns SV 239) žr. dar Lewy IF XXXII 163 ir AslPh IX 406, Fraenkel LEW 720 (s. v. rėplioti).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 107; Orel HGE 300; Smoczyński DL 155tt., LAV 308tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.