Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 30–31 psl.

roaban

roaban „gestreift – dryžuotai“ E 467 adv., kuris kartu yra ir lytis adj. nom.-acc. sg. neutr. (žr. s. v. gelatynan) = pr. (E) *rɔ̄ban „dryžuotas, raibas“ (nom.-acc. sg. neutr.), t. y. *rāban < pr. *rāiban „t. p.“ (su cirkumfleksiniu *-āi-!).
Pr. *rāiba- „dryžuotas, raibas“ bei lie. raĩbas (ráibas) „taškuotai margas (apie paukščių plunksnų spalvas)“ (LKŽ XI 44) ir la. ràibs „bunt, fleckig…“ (ME III 468t.) suponuoja adj. (o/ā-kamienį) balt. *raĩba- (su cirkumfleksiniu *-aĩ-) „marguliuojantis, margas“ [ypač „paukštine“ jo reikšme (ji – sena, žr. toliau), t. y. kalbant apie paukščių plunksnų spalvas resp. jų atspalvius], kurį laikau fleksijos vediniu (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. balt. *r(e)ib- „mirgėti, marguliuoti, žvilgėti (flimmern)“ (ir „paukštine“ jo reikšme) > lie. rib-ė́ti „t. p.“, la. rèib-t „svaigti, suktis (galvai)“ (= „mirgėti akims“) ir kt., žr. dar Karaliūnas BKS 36. Dėl pačios to adj. balt. *raĩba- darybos plg., pvz., lie. adj. paĩkas verb. peĩk-ti (: *pìk-ti pỹk-ti Būga RR II 440).
Manyčiau, kad verb. balt. *r(e)ib- „mirgėti, žvilgėti“ (ir „paukštine“ jo reikšme) yra iš verb. ide. dial. *u̯r(e)ib(h)- „t. p.“ – formanto *-b(h)- išplėstas verb. ide. *u̯rei-(:*u̯ri-) „t. p.“ < *„atspindžiams (ypač jų intensyvumui) kaitytis, mainytis, judėti, sukiotis“ (ir jo „paukštine“ reikšme) < *„atspindžiams (resp. atspalviams) sukiotis“ (ir „paukštine“ reikšme) < *„suk(io)ti(s)“ [pastaroji jo reikšmė, t. y. *„suk(io)ti(s)“ – pagrindinė ir seniausia]. Dėl verb. ide. *u̯rei- „suk(io)ti(s)“, pateikto šitokia jo reikšme, žr. Pokorny IEW I 1158tt. (s. v. I. u̯rei-); plg. dar, pvz., verb. ide. dial. *u̯reis- „suk(io)ti(s)“ – formanto *-s- išplėstą verb. ide. *u̯rei- „t. p.“ (žr. s. v. buccareisis).
Man rodos, kad iš to verb. ide. *u̯rei- „suk(io)ti(s)“ (pagrindinė jo reikšmė) > *„sukiotis atspindžiams (resp. atspalviams)“ > *„atspindžiams (ypač jų intensyvumui) kaitytis, mainytis, sukiotis“ > *„žvilgėti“ > verb. balt. *rei-(:*ri-) „mirgėti, žvilgėti“ bus išriedėję sufiksų vediniai (su šaknies vokalizmo 31 apofonija) adj. lie raĩ-mas (ráimas) „raibas“, raĩ-nas (ráinas) „buntgestreift“ (žr. dar s. v. Raystopelk).
Adj. pr. *raibas „dryžuotas, raibas“, lie. raĩbas (ráibas) ir kitų minėtų giminaičių kilmę įprasta kitaip suvokti (žr., pvz., Skardžius ŽD 90, Specht UID 115, Fraenkel LEW 686t. ir liter., Pokorny IEW I 859).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 435; ESSJ I 73tt.; Larsson FsKlingenschmitt 364; Nepokupnyj BSI XVII 104tt.; Smoczyński SEJL 496.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.