Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 32 psl.

Romow

Romow (SRP I 53) bei Rômowe (SRP I 348) – Nadruvoje buvusio prūsų tikybinio centro dk. (vv.) vardas (žr. Būga RR II 32t.) = pr. vv. (fem.) *Rɔ̄măvɔ̄, t. y. *Rāmăvā (lietuvintinas į Romavà), kurį kildinu iš adj. (fem.) pr. *rāmăvā „ta (vieta), kuriai būdingas ramumas, romumas“. Tačiau tas dk. vardas nesunkiai gali būti rekonstruojamas ir į pr. vv. (neutr.) Rɔ̄mavan = (t. y.) Rāmavan [lietuvintinas į (masc.) Rõmavas] adj. (neutr.) *rāmavan „tas [pr. *medʹan „miškas“ (neutr.!)], kuriam būdingas ramumas, romumas“.
Adj. (o/ā-kamienis) pr. *rāmava-/*rāmavā- „tas/ta, kuriam būdingas ramumas, romumas“ laikytinas sufikso *-av- (dėl jo žr. Endzelīns SV 44) vediniu matyt a) iš subst. (fem.) pr. *rāmā „ramumas, romumas“ adj. (fem.) *rāmā „rami, romi“ [plg., pvz., subst. (fem.) lie. geltà „geltonumas“ kilmę žr. Skardžius ŽD 37] arba b) iš subst. (neutr.) *rāman „ramumas, romumas“ adj. (neutr.) *rāman „ramus, romus“ (čia dėl adj. neutr. subst. neutr. žr., pvz., s. v. giwan); plg. dar, pvz., pr. (ež.) *Līnavan darybos istoriją (žr. Lynaw). Dėl adj. (o/ā-kamienio) pr. *rāma- „ramus, romus“ žr. s. v. rāms.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.