Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 34 psl.

sabatico

sabatico „sonnobent (Sonnabend) – šeštadienis“ E 23 nom. sg. fem. = pr. *sabatikɔ̄, t. y. *sabatikā (su *-ĭ-). Yra matyt iš lenk. sobotka „t. p.“ (perdirbant segmentą lenk. -ka į pr. *-ikā), žr. Brückner AslPh XX 488, Trautmann AS 416, Milewski Sl. Occ. XVIII 40, plg. Kiparsky Blt IV 248 (žr. dar s. v. ketwirtire). Plg. Levin SE 98.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.